Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2020

Carrere
14:21

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacountingme countingme

November 22 2019

Carrere
15:22
1179 c2c5 500
Reposted from0 0 viafelicka felicka
15:21
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 13 2019

Carrere
16:09
4028 9da1 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viahormeza hormeza
Carrere
16:08
2416 a1a3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
Carrere
16:08
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahormeza hormeza
Carrere
16:08
5129 d250 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viahormeza hormeza
Carrere
16:06
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
Carrere
16:06
9188 a5fa 500
Reposted fromGosha Gosha viakarmacoma karmacoma
Carrere
16:05
Carrere
16:01
0374 d873 500
Reposted fromcvx cvx viainvincible invincible
Carrere
16:01
0121 d160 500
Reposted fromzciach zciach viainvincible invincible
Carrere
16:01
Carrere
16:00
5088 2fea
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz vianyaako nyaako

November 09 2019

Carrere
09:49
5542 5268
Reposted fromwentyl wentyl viahormeza hormeza
Carrere
09:46
5240 f6b4 500
Reposted fromFuckYourFeelings FuckYourFeelings viahormeza hormeza
Carrere
09:46
Reposted fromFlau Flau viaelinela elinela
Carrere
09:43
7146 6db6 500
Reposted fromJapko Japko viaiblameyou iblameyou

May 13 2018

Carrere
10:26
0360 36ce 500
Reposted fromseaweed seaweed viaultraviolet ultraviolet
Carrere
10:25
6463 9132
Reposted frominmyveins inmyveins viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl